Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere, derfor skal de have tillid til os, og trygt kunne aflevere deres børn og koncentrere sig om deres arbejde.

Vi gør` os umage for forældrene kan se og forstå vores værdigrundlag. Og vi føler os forpligtet til at kunne italesætte det.

Vi opfordrer vores forældre til en tæt kontakt, hvor alle spørgsmål er tilladt, til hver en tid.

Vi ser løbende på barnets udvikling, i dialog med forældrene.

Vi kan, og skal gøre en forskel.

Vi er forpligtet til at barnet udvikler sig.

Vi er forpligtet til at høre på barnet, og tage det alvorligt.

Vi skal hjælpe barnet til at overvinde udfordringer. Det skal føle sig set og hjulpet.

Vi arbejder med afsæt i -  respekt for -  at barnet er ”under opbygning”, og må lave fejl. Derfor skælder vi meget sjældent ud.

Vi holder os for øje, at barnet skal være aldersvarende udviklet. På alle udviklingsområder.

Vi lægger meget vægt på at have et hus med venlig og rolig atmosfære. Hvor de voksne ikke hæver stemmen. Og hvor det mærkes, at vi trives med børnene/forældrene, og hinanden.

Vi har lært - gennem mange års erfaring – at det kan betale sig, at tage fat i eventuelle udfordringer, inden de vokser sig til besværlige størrelser.

Barnet gør det bedste det kan, også selvom det agerer uhensigtsmæssigt.

Barnet har ret til at føle sig som en vigtig del af fællesskabet.

Barnet har ret til en ven.

Barnet skal være trygt og glad i sin vuggestue/børnehave, for at kunne udvikle sig optimalt.

 

Ligesom alle andre institutioner i Hillerød kommune, arbejder vi med den pædagogiske tilgang, der hedder Science. Kort fortalt, handler det om den måde, man tænker børns måde at lære på, og måden man agerer på som voksen. Barnet skal selv undersøge, undres og lære – støttet af den voksne, som kan være mere eller mindre aktiv i processen. Således arbejdes der med overskrifterne: krop og dannelse, natur og naturfænomener, kultur og kulturelle udtryksformer, samt de personlige kompetencer, såsom relationer, sprog læring osv.

Alle børn fra tre år, deltager i strukturerede forløb, for at styrke sproget – ”Læse leg” -

Hos os er det én pædagog – Linda -  der varetager dette arbejde. På skift samles børnene i små grupper, hvor de arbejder med bøger der er særlig egnede til dette formål. Arbejdet med sprogscreeninger (når barnet er 3 og 5 år) samt arbejdet med to sprogede, varetages ligeledes af én pædagog – Gitte -  

Hver fredag får vi supervision af husets psykolog – Klara -  Her kan personalegruppen vende faglige udfordringer med hinanden, og psykologen. Supervision foregår anonymt, med mindre det er aftalt med forældre.

Arresø Børnehus er en lille institution, og antallet af indskrevne børn, har varieret. Det har lært os at tænke i helheder. Det har blandt andet Betydet, at vi har tilbudt børnene aldersopdelte, aktiviteter på tværs af stuerne. Vi sætter også en ære i, at børnene er trygge ved alle voksne i huset.

I er altid velkomne til at komme at besøge os, ring i forvejen så vi har tid til at vise jer rundt og svare på spørgsmål!