Fastelavn for børnene, 1. marts om formiddagen. Vi slår ”katten af tønden” og spiser boller.

Pyjamas/sovedyrsfest den 13. marts. Kom i nat tøj og medbring dit sovedyr!

Aftensmad i børnehaven – for børnehavebørnene -  med efterfølgende slik og Disney sjov, kl. 16.15-20.00.

Svalestuen den 22. marts og salamanderstuen den 29. marts

Sidste dag i børnehaven for Ørneflokken. Den 30. april. Formiddagen for børn og personale, og med forældre kl. 15.00-16.00.

Påskefrokost for alle børn den 12 april.

Arrangement med Sommerengen og Myretuen den 29. maj med temaet: ”Krop og dannelse”

Sommerfest for alle børn og forældre den 6. juni kl 15.00-18.00. Medbring, mad/drikke og service

Sankt Hans den 21. juni – ingen madpakke. Vi sender heksen afsted og spiser pølser ved bålet.

Forældremøde den 10. oktober kl 19.00-21.00. Med valg til institutionsrådet.

Motionsdag den 11. oktober, om formiddagen. Vi arrangerer tre ruter, og børnene får diplom.

Halloween fest den 31. oktober, om formiddagen.

Bedsteven/bedsteforældre dag den 29. november kl. 9.30-13.00. Vi laver juledekorationer og holder generalprøve på Lucia. Medbring et lys pr barn, og evt. pynt.

Julefest for forældre og børn den 13. december kl. 14.00-16.00. Med julemand og Lucia optog

Den 20 december. Risengrød til frokost, til alle børn

 

Tak for i år