Hvert andet år sender Dagtilbud børn en elektronisk spørgeundersøgelse ud til alle brugere.
Derefter udarbejder institutionerne en handleplan, for at forbedre eventuelle svagheder.

Vi opfordrer vores forældre til at bruge de 10 minutter det tager. Det er et godt arbejdsredskab for os, som på en let og effektiv måde tager temperaturen, på vores ”kunder”.